Katedra i Klinika Chirurgii Zwierząt

 20-612 Lublin, ul. Głęboka 30

 tel. (0-81) 445 61 93, (0-81) 445 65 20, fax (0-81) 524 38 08

 

Lublin 10.12.2013 r.

Szanowni Państwo

Właściciele i Miłośnicy

Polskich Owczarków Podhalańskich

Katedra i Klinika Chirurgii Zwierząt w ramach programów badawczych prowadzi badania nad występowaniem dziedzicznych wad narządu wzroku u psów. Chętnie nawiążemy współpracę z właścicielami Polskiego Owczarka Podhalańskiego gdyż uważamy, że psy tej rasy powinny być gruntownie przebadane pod względem wrodzonych i nabytych wad okulistycznych. Jest to rodzima polska rasa, która w porównaniu do innych ras psów nie była poddana szczegółowej analizie odnośnie zagrożeń związanych z występowaniem wielu wrodzonych i nabytych chorób narządu wzroku.

 

Katedra i Klinika Chirurgii Zwierząt specjalizuje się w zakresie okulistyki weterynaryjnej oraz posiada unikalny sprzęt do diagnostyki okulistycznej taki jak: zestawy oftalmoskopów do badania dna oka, tonometr cyfrowego do mierzenia ciśnienia wewnątrzgałkowego, soczewki do gonioskopii, lampa szczelinową a ponadto fundus kamerę Handy NM 2000 (Nidek) i elektroretinograf. (Acrivet). Fundus kamera Handy NM 2000 umożliwia bezpośrednią analizę i rejestrację badanych obszarów dna oka a jej połączenie z komputerem i specjalne oprogramowanie zapewnia zapis i  katalogowanie wyników poszczególnych badań. Planowane specjalistyczne badania okulistyczne są niebolesne i nieinwazyjne. Pragnę zaznaczyć, że badania będą prowadzone zgodnie z zasadami sztuki i etyki lekarskiej. Właściciele zwierząt będą otrzymywali szczegółowe informacje o wynikach badań.

 

Katedra i Klinika Chirurgii zwierząt prowadzi badania we współpracy z Katedrą Hodowli Amatorskich i Zwierząt Dzikich Uniwersytetu przyrodniczego w Lublinie, która utworzy jednolitą bazę rodowodową pozwalającą na potwierdzenie uwarunkowań genetycznych występowania ewentualnych dziedzicznych wad narządu wzroku. Planowane jest również wykonanie badań genetycznych zmierzających do określenia współczynnika zmienności w obrębie rasy a w przypadku stwierdzenia wrodzonych dziedzicznych wad narządu wzroku ustalenia możliwości wykonywania testów genetycznych.

 

Współpraca z właścicielami Polskiego Owczarka Podhalańskiego polegałaby na pomocy w organizowaniu grupowych badań psów oraz informowaniu o wystawach, szkoleniach i treningach w ramach których istniałaby możliwość przeprowadzenia badań.

 

Z wyrazami szacunku

 Dr hab. Ireneusz Balicki prof. nadzw.

 

Adres do korespondencji:

 Ireneusz Balicki

 Katedra i Klinika Chirurgii Zwierząt

 20-612 Lublin, ul. Głęboka 30

 Tel. 603 066 376, 81 445-61- 93

 

Dodatkowe Informacje:

Badaniu oczu w ramach tego programu można poddać wszystkie Polskie Owczarki Podhalańskie posiadające udokumentowane pochodzenie (rodowód lub metryczka ZKwP lub innej organizacji zrzeszonej w FCI). Badanie jest bezpłatne i obejmuje kompleksowe badanie narządu wzroku. Właściciel otrzyma kompletne informacje odnośnie swojego psa. Jeżeli ktoś będzie zainteresowany oficjalnym certyfikatem jest możliwość jego wystawienia za połowę normalnej ceny. Na badania można się umawiać na bieżąco w Lublinie (np. dzwoniąc bezpośrednio do prof. Balickiego) lub będzie możliwość przeprowadzenia badania przy okazji niektórych wystaw psów. Z tego co mi wiadomo najbliższa wystawa, na której będzie taka możliwość, odbędzie się w Rzeszowie w lutym 2014 roku. Jeżeli ktoś chce otrzymać dodatkowe informacje można dzwonić bezpośrednio do prof. Balickiego (603 066 376) lub (jeżeli będę umiał odpowiedzieć :) ) do mnie.

Bartosz Sell

tel. 609 200 210